Zásady ochrany osobních údajů

Ochrana osobních údajů

Vážení klienti, odběratelé novinek, návštěvníci našich webových stránek – jste zároveň těmi, jejichž osobní údaje zpracováváme a zároveň zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení.

Prosím, seznamte se s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů). 

Kdo je správce?

Naše společnost je právnickou osobou – DEJMON, spol. s r.o., IČO 25389513, se sídlem: Čeladná ev. č. 786, 739 12 Čeladná, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u krajského soudu v Ostravě, provozujeme  webové  stránky https://www.apartmentbrno.cz/.

Vaše osobní údaje zpracováváme jako správce, tzn., určujeme, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybíráme případné další zpracovatele, kteří nám se zpracováním budou pomáhat. 

Kontaktní údaje

Pokud se na nás  budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na e-mailu: rezervace@apartmentbrno.cz.

Prohlášení

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR, a tedy že:

Budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
plníme dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
umožníme  vám a budeme vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR. 

Rozsah osobních údajů a účely zpracování

Zpracováváme osobní údaje, které nám svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

·        poskytování služeb, plnění smlouvy

          Vaše osobní údaje uchováváme v rozsahu: jméno a příjmení, telefon a e-mail nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (zejm. k vaší rezervaci ubytování atd.).

          Vaše osobní údaje  pro váš pobyt uchováváme v rozsahu: doba ubytování, účel pobytu, jméno a příjmení, adresu místa trvalého pobytu nebo místa trvalého bydliště v zahraničí, číslo občanského průkazu nebo cestovního dokladu fyzické osoby, e-mail, který nezbytně potřebujeme k plnění smlouvy (např. k rezervaci pobytu, k zaslání bližších informací  atd.).

          Tyto informace jsme jako ubytovatel podle § 3 odst. 4 zákona o místních poplatcích povinni vést v písemné podobě v evidenční knize, kterou uchováváme po dobu 6 let od provedení posledního zápisu. 

          Pokud jde o cizince, je povinnost evidovat jejich osobní údaje v domovní knize stanovena ubytovateli § 101 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů (dále jen „zákon o pobytu cizinců“). Rozsah údajů zapisovaných do domovní knihy je tímto ustanovením vymezen takto: jméno a příjmení ubytovaného cizince, den, měsíc a rok narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu, počátek a konec ubytování. Domovní kniha je pro účely kontroly policií, podle § 101 odst. 2 tohoto zákona, vedena v písemné podobě, digitalizovaná podoba je pro účely kontroly vyloučena. Postupuje-li ubytovatel v souladu s těmito ustanoveními, provádí zpracování osobních údajů stanovené zvláštním zákonem, pro které není třeba souhlasu subjektu údajů a které nepodléhá oznamovací povinnosti podle § 16 zákona o ochraně osobních údajů.

·        vedení účetnictví

          Jste-li zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebujeme, abychom vyhověli zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

·        marketing – zasílání pozvánek a novinek

          Vaše osobní údaje (e-mail a jméno a příjmení) využívám za účelem přímého marketingu – zasílání obchodních sdělení. Jste-li našimi zákazníky, děláme tak z oprávněného zájmu, neboť důvodně předpokládáme, že vás naše novinky zajímají, a to po dobu 2 let od poslední objednávky. Pokud nejste našimi  zákazníky, zasíláme vám newslettery jen na základě vašeho souhlasu, po dobu 2 let od udělení. V obou případech můžete tento souhlas odvolat použitím odhlašovacího odkazu v každém zaslaném e-mailu tak, že odpovíte na daný email a do předmětu napíšete NE.

·        fotografická dokumentace

          Živé akce, např. pravidelné lekce, akce a semináře

Vaše osobní údaje si ponecháváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech neuvedli jinak.

Cookies – zásady používání 

Cookies, což jsou malá množství dat, která naše servery posílají vašemu počítači a která umožňují lepší využití našich serverů a přizpůsobení jejich obsahu vašim potřebám.

Cookies používá téměř každá internetová stránka na světě. Cookies zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky, a proto jsou pro vás užitečné. Pokud pro návštěvu našich internetových stránek použijete stejný počítač a stejný internetový prohlížeč, cookies pomáhají vašemu počítači zapamatovat si navštívené stránky a vaše nastavení stránek.

Prostřednictvím našich webových stránek mohou být ve vašem počítači ukládány také cookies provozovatelů reklamních systémů, které jsou na našich stránkách provozovány. V rámci remarketingu využívá naše společnost také systémy Google, Facebook, Seznam. Data z remarketingu používáme výhradně k segmentaci návštěvníků za účelem doručení relevantnějšího reklamního sdělení. Segmenty jsou vytvořeny na základě několika obecných vzorců chování návštěvníků.

Standardní webové prohlížeče (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome apod.) podporují správu cookies. V rámci nastavení prohlížečů můžete jednotlivé cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich použití, lze je také blokovat nebo povolit jen pro jednotlivé internetové stránky. Pro detailnější informace prosím použijte nápovědu vašeho prohlížeče. Pokud bude mít váš prohlížeč použití cookies povoleno, budeme vycházet z toho, že souhlasíte s využíváním standardních cookies ze strany našich serverů.

Cookies nevyužíváme k jiným než čistě technickým účelům, nespojujeme údaje získané díky nim s jakýmikoliv jinými údaji a pracujeme s cookies tak, že neumožňují identifikovat konkrétní osoby.

Existují dočasné cookies a trvalé cookies. Dočasné jsou uloženy ve vašem počítači jen do ukončení prohlížeče.  Dočasné cookies umožňují uchovávání informací při přecházení z jedné webové stránky na druhou a odstraňují potřebu opakovaného zadávání některých údajů. Trvalé cookies pomáhají identifikovat váš počítač, jestliže znovu navštívíte náš web, ale neumožňují jakkoliv identifikovat vás osobně. Trvalé cookies umožňují přizpůsobovat naše stránky vašim zájmům, ale nemůžeme jakkoliv identifikovat vás osobně a příslušná data ukládáme zcela anonymizovaně a nespojujeme je s jakýmikoliv jinými daty.

Více informací o fungování Cookies a nástroj pro jejich správu můžete nalézt například na následující adrese http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Zabezpečení a ochrana osobních údajů

Chráníme osobní údaje v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje. Chráníme je, jako kdyby byly naše vlastní. Přijali jsme a udržujeme veškerá možná (aktuálně známá) technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení vašich osobních údajů.

Předání osobních údajů třetím osobám

K vašim osobním údajům mají přístup zaměstnanci společnosti DEJMON, spol. s r.o. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří umí data ochránit ještě lépe než my a na dané zpracování se specializují. Jsou to poskytovatelé následujících platforem: Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Irsko, VAT IE9692928F, AZ systémy s.r.o. IČ27974944, Dr. D.Bechera 18, Karlovy Vary, 360 01, a náš poskytovatel účetních služeb a daňového poradenství.

Je možné, že se v budoucnu rozhodneme využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibujeme vám však, že v takovém případě při výběru budeme na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

Předávání dat mimo Evropskou unii

Veškeré zpracování osobních údajů bude prováděno na území EU.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: rezervace@apartmentbrno.cz.

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Díky právu na přístup k osobním údajům nás můžete kdykoli vyzvat a my vám doložíme ve lhůtě 30 dní, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč.

Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

Právo na omezení zpracování můžete využít, pokud se domníváte, že zpracováváme vaše nepřesné údaje, domníváte se, že provádíme zpracování nezákonně, ale nechcete všechny údaje smazat nebo pokud jste vznesl námitku proti zpracování.

Právo na přenositelnost

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 90 dní.

Právo na výmaz (být zapomenut/a)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut/a). Nechceme na vás zapomenout, ale pokud si to budete přát, máte na to právo. V takovém případě vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů.

Na zajištění práva na výmaz potřebujeme 90 dní.

V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musím evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažu všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem. O dokončení výmazu vás budeme informovat na e-mail.

Stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházím v souladu se zákonem, máte právo se se svou stížností kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme moc rádi, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat  nás, abychom s tím mohli něco udělat a případné pochybení napravit. 

Odhlášení ze zasílání newsletterů a obchodních sdělení

E-maily s nabídkami, informacemi a službami vám zasíláme, jste-li náš zákazník, na základě našeho oprávněného zájmu.

Pokud zákazníkem ještě nejste, posíláme vám je jen na základě vašeho souhlasu. V obou případech můžete ukončit odběr těchto e-mailů odpovědí a uvedením NE v předmětu emailu. 

Mlčenlivost

Dovolujeme si Vás ujistit, že všichni, kteří budou zpracovávat Vaše osobní údaje, jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a o bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení Vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost přitom trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou vaše osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 01.09.2022.

Pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti vykonává:

Ivana Severínová,
rezervace@apartmentbrno.cz,
+420 737927550

PRINCIPLE OF PROTECTION OF PERSONAL DATA (GDPR)

 

Protection of personal data

Dear clients, newsletter subscribers, visitors to our website – you are also the ones whose personal data we process and at the same time we are responsible for their protection and security.

Please familiarize yourself with the privacy policy, policies and rights you have in connection with the GDPR (General Data Protection Regulation).

Who is the administrator?

Our company is a legal entity – DEJMON, spol. s r.o., IČO 25389513, registered office: Čeladná ev. No. 786, 739 12 Čeladná, registered in the commercial register kept at the regional court in Ostrava, we operate the website https://www.apartmentbrno.cz/.

We process your personal data as an administrator, i.e. we determine how personal data will be processed and for what purpose, for how long and we select any other processors who will help us with processing.

Contact information

If you want to contact us during the processing, you can contact us by e-mail: rezervace@apartmentbrno.cz.

Declaration

We declare that, as the administrator of your personal data, we fulfill all legal obligations required by applicable legislation, in particular the Personal Data Protection Act and the GDPR, and therefore that:

We will process your personal data only on the basis of a valid legal reason, namely legitimate interest, performance of a contract, legal obligation or consent granted,

according to Article 13 of the GDPR, we fulfill the obligation to provide information even before starting the processing of personal data,

we will enable and support you in exercising and fulfilling your rights under the Personal Data Protection Act and the GDPR.

Scope of personal data and processing purposes

We process personal data that you entrust to us yourself for the following reasons (to fulfill these purposes):

provision of services, fulfillment of the contract

– We keep your personal data to the extent that: first and last name, telephone and e-mail are necessary to fulfill the contract (especially for your accommodation reservation, etc.).

– We keep your personal data for your stay to the extent of: length of stay, purpose of stay, first and last name, address of place of permanent residence or place of permanent residence abroad, ID number or travel document of a natural person, e-mail, which we absolutely need to fulfill contract (e.g. to book a stay, to send more information, etc.).

– Pursuant to § 3, paragraph 4 of the Act on Local Fees, we, as an accommodation provider, are obliged to keep this information in writing in a record book, which we keep for 6 years from the last entry.

– As far as foreigners are concerned, the obligation to record their personal data in the house book is established by § 101 of Act No. 326/1999 Coll., on the residence of foreigners in the territory of the Czech Republic and on the amendment of certain laws (hereinafter referred to as the „Act on the Residence of Foreigners“). The scope of the data recorded in the house book is defined by this provision as follows: first and last name of the resident foreigner, day, month and year of birth, citizenship, travel document number, start and end of accommodation. According to Section 101, paragraph 2 of this Act, the house book is kept in written form for the purposes of police control, the digitized form is excluded for control purposes. If the accommodation provider acts in accordance with these provisions, it processes personal data stipulated by a special law, for which the consent of the data subject is not required and which is not subject to the notification obligation according to § 16 of the Personal Data Protection Act.

           bookkeeping

– If you are a customer, we absolutely need your personal data (invoicing data) to comply with the legal obligation to issue and register tax documents.

marketing – sending invitations and news

– I use your personal data (e-mail and first and last name) for the purpose of direct marketing – sending commercial messages. If you are our customer, we do so out of legitimate interest, as we reasonably assume that you are interested in our news, for a period of 2 years from the last order. If you are not our customer, we only send you newsletters based on your consent, for a period of 2 years from the date of grant. In both cases, you can revoke this consent by using the unsubscribe link in each e-mail sent by replying to the given e-mail and writing NO in the subject line.

photographic documentation

– Live events, e.g. regular classes, events and seminars

We retain your personal data for the duration of the statute of limitations, unless the law stipulates a longer period for their retention or we have not stated otherwise in specific cases.

Cookies – policy of use

Cookies, which are small amounts of data that our servers send to your computer, which enable better use of our servers and adaptation of their content to your needs.

Almost every website in the world uses cookies. Cookies increase the user-friendliness of repeatedly visited websites and are therefore useful for you. If you use the same computer and the same Internet browser to visit our website, cookies help your computer remember the pages you visited and your page settings.

Through our website, cookies from advertising system operators that are operated on our website can also be stored on your computer. As part of remarketing, our company also uses Google, Facebook, Seznam systems. We use data from remarketing exclusively to segment visitors in order to deliver a more relevant advertising message. Segments are created based on several general patterns of visitor behavior.

Standard web browsers (Safari, Internet Explorer, Firefox, Google Chrome, etc.) support cookie management. Within the browser settings, you can manually delete individual cookies, block or completely prohibit their use, they can also be blocked or enabled only for individual websites. Please use your browser’s help for more detailed information. If your browser has the use of cookies enabled, we will assume that you agree to the use of standard cookies by our servers.

We do not use cookies for other than purely technical purposes, we do not connect the data obtained thanks to them with any other data, and we work with cookies in such a way that they do not enable the identification of specific persons.

There are temporary cookies and persistent cookies. Temporary ones are stored on your computer only until you close the browser. Temporary cookies enable the storage of information when moving from one website to another and eliminate the need to repeatedly enter certain data. Persistent cookies help to identify your computer if you visit our website again, but do not allow you to be personally identified in any way. Permanent cookies allow us to adapt our site to your interests, but we cannot identify you personally in any way, and we store the relevant data completely anonymously and do not combine it with any other data.

You can find more information about the functioning of Cookies and a tool for their management, for example, at the following address http://www.youronlinechoices.com/cz/.

Security and protection of personal data

We protect personal data to the maximum extent possible using modern technologies that correspond to the level of technical development. We protect them as if they were our own. We have adopted and maintain all possible (currently known) technical and organizational measures that prevent misuse, damage or destruction of your personal data.

Transfer of personal data to third parties

Employees of DEJMON, spol. have access to your personal data. s.r.o. In order to ensure specific processing operations that we cannot provide on our own, I use the services and applications of processors who can protect data even better than us and specialize in the given processing. They are the providers of the following platforms: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, Facebook Ireland Ltd, 4 Grand canal square, Dublin 2, Ireland, VAT IE9692928F, AZ systémy s.r.o. IČ27974944, Dr. D.Bechera 18, Karlovy Vary, 360 01, and our provider of accounting services and tax advice.

It is possible that in the future we will decide to use other applications or processors to facilitate and improve the quality of processing. However, we promise you that in such a case, when choosing, we will place at least the same demands on security and quality of processing on the processors as we do on ourselves.

Transfer of data outside the European Union

All processing of personal data will be carried out in the territory of the EU.

Your rights in connection with the protection of personal data

You have a number of rights in connection with the protection of personal data. If you would like to use any of these rights, please contact us via e-mail: rezervace@apartmentbrno.cz.

You have the right to information, which is already fulfilled by this information page with the principles of personal data processing.

Thanks to the right of access to personal data, you can challenge us at any time and we will provide you with evidence within 30 days of what personal data we process and why.

If something changes about you or you find your personal data out of date or incomplete, you have the right to supplement and change your personal data.

You can use the right to restrict processing if you believe that we are processing your inaccurate data, you believe that we are processing unlawfully but you do not want to delete all data, or if you have objected to the processing.

Right to portability

If you would like to take your personal data and transfer it to someone else, we will proceed in the same way as when exercising the right of access – except that we will provide the information to you in a machine-readable form. Here we need at least 90 days.

Right to erasure (to be forgotten)

Your other right is the right to erasure (to be forgotten). We don’t want to forget you, but if you wish, you have the right to do so. In this case, we will delete all your personal data from our system and from the system of all sub-processors.

We need 90 days to ensure the right to erasure.

In some cases, we are bound by a legal obligation, and for example, I have to register issued tax documents for a period specified by law. In this case, I will therefore delete all such personal data that are not bound by another law. We will notify you by e-mail when the deletion is complete.

Complaint to the Office for Personal Data Protection

If you feel that I am not handling your data in accordance with the law, you have the right to contact the Office for Personal Data Protection at any time with your complaint. We would appreciate it if you first inform us of this suspicion so that we can do something about it and correct any errors.

Unsubscribing from newsletters and business communications

We send you e-mails with offers, information and services, if you are our customer, based on our legitimate interest.

If you are not yet a customer, we only send them to you based on your consent. In both cases, you can unsubscribe from these e-mails by replying and putting NO in the subject of the e-mail.

Secrecy

We would like to assure you that everyone who will process your personal data is obliged to maintain confidentiality about personal data and about security measures, the disclosure of which would endanger the security of your personal data. At the same time, this confidentiality continues even after the end of contractual relations with us. Without your consent, your personal data will not be released to any other third party.

These principles of personal data processing apply from 01.09.2022.

The company’s personal data protection officer performs:

Ivana Severínová,
rezervace@apartmentbrno.cz,
+420 737927550

Přejít nahoru